Waarom kiezen voor ons internaat?
Troeven van het Abdij-Internaat...
...een eigen pedagogisch project, met duidelijk uitgesproken visie!
...intensieve studiebegeleiding met graadgerichte studiemethoden!
...persoonlijkheidsvorming en ontplooiingskansen!
...zinvolle ontspanning, die de meervoudige intelligentie prikkelt!
...duidelijke structuur en een vast dagritme!
...normen- en waardenopvoeding, zelfstandigheid en creativiteit!
...open dialoog met de ouders!
...enthousiaste begeleiding!
...hartje Limburg, te midden een groene omgeving!
...ruime aandacht voor sensibilisering tot meertaligheid!